Home Mountains Szczebel

Weather Stations

Szczebel


Basic information

Name

Szczebel

Description

Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wyspowego

Localization

Szczyt Szczebla (Beskid Wyspowy) 200m na południe od startowiska

Longitude

20.0103611° E

Latitude

49.6883861° N

Elevation

976 m

Measurements interval

5 min

Data transmission interval

30 min

Photo transmission interval

30 min

Last contact time

09.05.17 14:29:23


Current data

Time of measurement

09.05.17 14:26:25

09.05.17 14:21:24

09.05.17 14:16:24

Wind Speed - MAX

0 mph

0 mph

0 mph

Wind Speed - AVG

0 mph

0 mph

0 mph

Wind Speed - MIN

0 mph

0 mph

0 mph

Wind direction

343.4 °  NNW

343.6 °  NNW

344.0 °  NNW

Temperature

-1.2 °C

-1.0 °C

-0.6 °C

Windchill temperature

-1.2 °C

-1.0 °C

-0.6 °C

Relative humidity

92.6 %

92.2 %

91.3 %

Dewpoint

-2.2 °C

-2.1 °C

-1.9 °C

Atmospheric pressure - QFE

896.0 hPa

896.0 hPa

895.7 hPa

Atmospheric pressure - QNH

1008 hPa

1008 hPa

1007.7 hPa

Voltage - solar panel

5.33 V

4.76 V

4.23 V

Voltage - battery

4.05 V

4.04 V

4.05 V


Current photo


Current data (24 h)

Wind Speed - MAX, AVG, MIN

Wind direction

Wind direction – histogram

Temperature and dewpoint

Relative humidity

Atmospheric pressure - QFE

Voltage - solar panel, battery